LIPOMASSAGE

Pri liečbe celulitídy pomocou procedúry Lipomassage využívame špičkovú svetovú technológiu - najmodernejší lekársky prístroj z generácie Cellu M6 Integral. Princípom procedúry je narušenie infraštruktúry poškodeného tkaniva, oddelenie tukových častíc, následná lymfodrenáž a stimulácia regeneračných procesov.

K tomu dochádza vtiahnutím kožnej riasy do pracovného priestoru špeciálnej liečebnej "žehličky a vysávača celulitídy". Na pokožku mechanicky pôsobia proti sebe umiestnené pohybujúce sa a otáčajúce valčeky v rôznych smeroch a meniacich sa rýchlostiach podľa vopred vybraného programu. Pomocou Cellu M6 Integral sa dosahuje nebolestivé optimálne mechanické pôsobenie na tukové bunky v hypoderme - podkožnej vrstve.

Viac informácií o liečbe celulitídy môžete nájsť na web stránkach www.endermologie.com a www.lpgsystems.com.

Najmodernejší lekársky prístroj z generácie Cellu M6 Integral. Narušuje infraštruktúry poškodeného tkaniva, oddeľuje tukové častice, následne spúšťa lymfodrenáž, ktorá stimuluje regeneračné procesy.