OXYGENOTERAPIA

Prístroj OXYS čerpá kyslík z okolitého vzduchu, pričom využíva molekulárny filtračný systém. Vďaka tomu nepotrebuje žiadne „zásobníky“ s čistým kyslíkom.

Produkuje „čistý“ prúd kyslíka, ktorého koncentrácia dosahuje až 95%. Oxygenoterapia zvyšuje hladinu kyslíka v pokožke a stimuluje tak produkciu kolagénu a elastínu.

Viac informácii nájdete na www.novaestetyc.it

Prístroj OXYS čerpá kyslík z okolitého vzduchu, pričom využíva molekulárny filtračný systém.